top of page

Hasta ile ilk kez temas kuran acil bakım ünitesi hastane için belirli sorunları da beraberinde getirir:

  • Klinik olmayan ortamlarda ilk yardım hizmeti verilmesi, Vital Monitör, Vital Monitör Entegrasyonu

  • Zaman stresi altında hassas hastaların hastaneye taşınması, Triyaj, e-Triyaj, Dicom Ekg, Dicom Dijital Ekg,

  • Tüm paydaşlarla etkin iletişimi devam ettirirken hastaların Acil Ünitesine kabul edilmesi

Bunlar karşılaşabileceğiniz pek çok zor durumdan birkaç tanesi olabilir. Kappa Acil Bakım Çözümleri bu zorlukları sistematik bir yaklaşımla ele alır.

bottom of page