top of page

Kappa'nın çözümleri Yoğun Bakım Ünitelerinde, Dicom Ekg, iş akışı verimliliği ve bilgi yönetimini iyileştirir. İleri düzeyde networking seçeneklerinin yanı sıra,  üst düzey hasta izleme ve yaşam destek cihazlarını sağlayarak,Yoğun Bakımın en yüksek standartlarda yapılmasını, Dicom Ultrasound, görüntülerinin transferini sağlar.

Kappa'nın hasta odaklı yaklaşımı, bir yandan tüm kritik yaşam verilerinin bir araya getirilmesini sağlarken öte yanda sağlık personelinin yüksek hassasiyette hasta izleme ve tüm klinik verilere istendiği zaman ve istendiği yerde erişmelerini sağlar. 

Kappa'nın çözümleri sağlık kurumlarında Yoğun Bakım hizmet kalitelerini, çalışma verimliliğini, hasta memnuniyetini ve maliyet etkinliğini iyileştirmeye yardımcı olur.

bottom of page