top of page

      RESPİRASYON Aksesuarları

  • Hassas hacim, akış ve basınç verileri RM modülü ile elde edilir.

  • Solunum mekaniği monitörizasyonu yenidoğan için uygulanamaz.

bottom of page