top of page

ACİL SERVİS ÇÖZÜMLERİMİZ

Hasta ile ilk kez temas kuran acil bakım ünitesi hastane için belirli sorunları da beraberinde getirir:

  • Klinik olmayan ortamlarda ilk yardım hizmeti verilmesi, Vital Monitör, Vital Monitör Entegrasyonu

  • Zaman stresi altında hassas hastaların hastaneye taşınması, Triyaj, e-Triyaj, Dicom Ekg, Dicom Dijital Ekg,

  • Tüm paydaşlarla etkin iletişimi devam ettirirken hastaların Acil Ünitesine kabul edilmesi

Bunlar karşılaşabileceğiniz pek çok zor durumdan birkaç tanesi olabilir. Kappa Acil Bakım Çözümleri bu zorlukları sistematik bir yaklaşımla ele alır.

YOĞUN BAKIM ÇÖZÜMLERİMİZ

Kappa'nın çözümleri Yoğun Bakım Ünitelerinde, Dicom Ekg, iş akışı verimliliği ve bilgi yönetimini iyileştirir.

İleri düzeyde networking seçeneklerinin yanı sıra,  üst düzey hasta izleme ve yaşam destek cihazlarını sağlayarak,

Yoğun Bakımın en yüksek standartlarda yapılmasını, Dicom Ultrasound, görüntülerinin transferini sağlar.

Kappa'nın hasta odaklı yaklaşımı, bir yandan tüm kritik yaşam verilerinin bir araya getirilmesini sağlarken

öte yanda sağlık personelinin yüksek hassasiyette hasta izleme ve tüm klinik verilere istendiği zaman ve

istendiği yerde erişmelerini sağlar.

Kappa'nın çözümleri sağlık kurumlarında Yoğun Bakım hizmet kalitelerini, çalışma verimliliğini, hasta 

memnuniyetini ve maliyet etkinliğini iyileştirmeye yardımcı olur.

AMELİYATHANE ÇÖZÜMLERİMİZ

20 yılı aşkın bir süredir Mindray klinik gereksinimleri tamamen karşılayan indüksiyondan iyileşme

sürecine kadar klinik hekimlerin iş yükünün azaltılmasına yardımcı olan ve onları en zorlu şartlarda

destekleyen perioperatif çözümlerin geliştirilmesi için sağlık hizmeti sağlayıcıları ile işbirliği içinde

çalışmaktadır.

 

Kappa'nın Ameliyathane çözümleri arasında anestezi verilmesi, dicom ekg, dicom ultrasound, 

teknolojisi ve BT İletişiminde en son teknolojik gelişmeleri içinde barındıran bir dizi anestezi ve

izleme sistemleri bulunmaktadır. Klinik iş akışının kolaylaştırılmasına yardımcı olur ve sağlık

hizmet verenlerin hasta bakımına daha fazla odaklanmalarını sağlar.

DİJİTAL HASTANE ÇÖZÜMLERİMİZ

Kappa'nın IT çözümleri hastanın yaşamsal bulgularını ve hasta veri akışını hastanenin çeşitli

bölümlerinden toplayarak entegre eder.

Kappa'nın dicom ekg sistemi, hastane ağlarını bir araya getirerek tamamen bir arada çalışabilmektedir.

Kappa, hasta bakımı için gerekli olan diğer bilgi sistemlerine zamanında erişim ve doğru

veri sağlamayı iyileştirecek, dicom ekg, dicom ultrasonografi, vital monitör, HL7 (ADT ve EMR) ürün ve çözümleri sunmaktadır.

IMG_3892.JPG

TEKNİK SERVİS ÇÖZÜMLERİMİZ

Anestezi Cihazı , Ventilatör , Ultrason Cihazı , Hastabaşı Monitörleri , EKG Cihazları , Bebek Küvözleri , Fetal Monitör ve Defibrilatör konusunda tecrübeli ve söz konusu cihazların yurtdışı üretici firmadan teknik uzmanlık eğitimlerini almış kadrosuyla profesyonel bakım, onarım , kurulum hizmetleri sunmaktadır.

bottom of page